Informatie

Verplichte registratie bij aangewezen databank
Vanaf 1 april 2013 geldt er in Nederland een verplichting om honden te chippen en registreren.

De chip- en registratieverplichting komt (in het kort) neer op het volgende:

  • Pups geboren vanaf 1 april 2013 moeten binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden en binnen 8 weken na de geboorte bij een aangewezen databank worden geregistreerd door de fokker.
  • Bij verkoop van de pup aan de pupkoper moet de fokker de registratie van de pups weer wijzigen binnen twee weken als verkocht.  
  • De pupkoper dient de pup binnnen twee weken te registreren op zijn naam.
  • Deze registratie staat los van de registratie in het stamboek. Fokkers en pupkopers dienen de honden separaat te registreren bij een aangewezen databank zoals Databank Honden.
  • Voor importhonden geldt dat alle honden, ongeacht leeftijd, die vanaf 1 april 2013 worden geïmporteerd, binnen 2 weken moeten worden geregistreerd. Zij moeten al gechipt zijn om Nederland in te mogen.
  • Voor de rest van het leven van de hond moeten alle veranderingen in de geregistreerde gegevens aan de databank worden doorgegeven, zodat de informatie up-to-date blijft. Denk hierbij aan verhuizen, verkoop van een hond, overlijden van een hond, etc. Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt, riskeert een boete.


Registreer je honden op Databank Honden
De Raad van Beheer biedt fokkers en hondeneigenaren de verplichte registratiedienst aan via Databank Honden (www.databankhonden.nl).
Databank Honden voldoet aan alle eisen en is een door het het ministerie aangewezen databank. Dit is een makkelijk toegankelijke service, die openstaat voor alle fokkers en eigenaren van honden. Voor zowel rashonden als niet-rashonden.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.databankhonden.nl.

 


Voor meer informatie over het duurzame fokbeleid van de Raad van Beheer zie www.houdenvanhonden.nl

 

Het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren ingesteld voor neutrale en verantwoorde informatie aan potentiële pupkopers. De Raad van Beheer adviseert pupkopers om voor de aanschaf  informatie in te winnen bij het LICG via de bijsluiters en de website www.licg.nl.


Meer informatie over de gezondheid van de Engelse Cocker Spaniel en hoe een goede combinatie tot stand komt vindt u onder De gezondheid.

 

Copyright © 2014 engelse-cockers.nl All Rights Reserved.
Design by Joomla 1.6 templates